Poziv svim institucijama Istarske županije za prijavu na natječaj LegendArt i LegendIn

Poziv svim školama Istarske županije za prijavu na natječaj

LEGENDART I LEGENDIN u 2018. godini

Uspješno provedeni natječaji LegendArt i LegendIn u proteklim godinama pokazuju da je interes osnovnih škola kao i osoba sa posebnim potrebama za očuvanjem nematerijalne hrvatske kulturne baštine sve veći.

Zato i ove godine otvaramo prijave za natječaj LegendArt i LegendIn putem kojeg svi zainteresirani iz navedenih skupina mogu doprinijeti oživljavanju legendi, mitova i priča svojega kraja.

LegendArt je projekt udruge Val kulture koji je započeo 2015. godine, a namijenjen je učenicima od prvih do šestih razreda osnovnih škola.

Ovaj projekt ima za cilj probuditi dječju maštu te ih kroz kreativno stvaralaštvo upoznati s važnosti njegovanja bogate Hrvatske nematerijalne baštine, kulture i tradicije.

Sudjelujući u projektu LegendArt učenici mogu svoju kreativnost izraziti kroz skolske predmete : hrvatski jezik i književnost, te likovnu i glazbenu umjetnost. Zajedno sa svojim učiteljima/cama učenici stvaraju svoje literarne i umjetničke radove na temu legendi, mitova i priča svoje zupanije, te na taj način oživljavaju i čuvaju bogatu nematerijalnu baštinu svoga kraja.

Također, projekt ima za cilj učenicima osnovnih škola omogućiti da se aktivno uključuju u edukativne i umjetničke radionice na festivalu LegendFest kao i izlaganje najboljih učeničkih radova na festivalu i njihovo objavljivanje na web stranicama.

LegendIn je kreativna platforma za osobe s invaliditetom.

U želji da što više populariziramo hrvatsku nematerijalnu baštinu, ovim projektom otvaramo mjesto za sve kreativne osobe s tjelesnim ili drugim oštećenjima, a koje svojim zalaganjem i trudom nadilaze ograničene uvjete u kojima djeluju te unatoč hendikepu uspješno svladavaju prepreke.

Želja nam je kroz LegendIn osmisliti multimedijalne načine i publicirati audio – vizualne materijale kojima bi svijet hrvatskih legendi, priča i mitova približili i osobama s invaliditetom te ih potaknuli na kreativno izražavanje.

Cilj projekta LegendIn je uključivanje osoba s invaliditetom u kreativne aktivnosti, pomoću kojih će moći izraziti ne samo svoje umjetničke talente, već i vlastiti doživljaj hrvatske nematerijalne baštine. Također, cilj nam je omogućiti prezentaciju rezultata ovog kreativnog rada na festivalima LegendFest, kao i na našim web stranicama, te i na taj način pokazati koliko možemo naučiti od ovih vrijednih članova društva.

Pozivamo ljude dobre volje da se uključe u projekt LegendIn, upoznaju sa velikim sposobnostima i drugačijim mogućnostima osoba s invaliditetom te u njihovom radu pronađu INspiraciju i podrže ih.

Stručni žiri natječaja LegendArt i LegendIn te festivala LegendFest izabrati će najbolje radove i izložiti ih na festivalu LegendFest 28. i 29. srpnja 2018. u Pćnu. Najbolji autori bit će nagrađeni nagradama iznenađenja koje će pronaći na LegendFestu, gdje će i saznati jesu li izabrani.

Pozivamo vas da se prijavite ili prijavite vašu školu, instituciju, organizaciju na natječaj i dođete na LegendFest, te podržite projekt, maštu i kreativnost svojih učenika i štićenika!

Prijaviti se možete na slijedećem linku :

Ovogodišnja tema natječaja za Istarsku županiju je  

Hrvatska narodna vjerovanja u nadnaravna bića koja imaju moć pretvaranja u životinje

ali se vaši radovi mogu doticati i drugih legendi, mitova i priča istarskog kraja.

LIKOVNI RADOVI

Molimo Vas da najbolje radove dostavite poštom ili osobno najkasnije do 31. 5. 2018.  s naznakom „Za LegendArt“ ili „Za LegendIn“ na adresu Općine Pićan: Pićan 40, 52 332 Pićan.

LIKOVNI I GLAZBENI RADOVI

Kako bismo vaše radove mogli objaviti na web stranicama, molimo vas da fotografije likovnih radova s detaljima, kao i zvučne zapise, opise glazbenih radova – ime djeteta, razred, škola, naslov rada –  pošaljete mailom na slijedeću adresu:

LITERARNI RADOVI

Molimo da svoje literarne radove pošaljete najkasnije do 31. 5. 2018. na slijedeću e-adresu:

 Informacije : Tihana Lukež – 0955639148

 

Tema LegendFesta 2018. godine je Hrvatska narodna vjerovanja u nadnaravna bića koja imaju moć pretvaranja u životinje. Više o temi procitajte ovdje:

LEGENDFEST i LEGENDART 2018. TEMA

 

Dodaj svoj komentar