Udruga Val kulture postala dio kulturne rute Vijeća Europe

Europska ruta bajki putovanje je između imaginarnih svjetova i stvarnih mjesta, a uključuje europske bajke, mitove, folklor i usmenu predaju, istražuje njihove likove koji su pratili naše djetinjstvo na putu do odrasle dobi, a koji su i danas prisutni u kulturi – multimediji i literaturi.

Uz Udrugu Val kulture u Kulturnoj ruti bajki iz Hrvatske sudjeluju Ivanina kuća bajke iz Ogulina, te Udruga Profesor Baltazar, a jedan od europskih partnerskih organizacija je i FEST – Federation of European Storytellers.

Europsku kulturnu rutu bajki (European Fairy Tale Route – EFTR), osmislila je fondacija Fondazione Nazionale Carlo Collodi i njome upravlja internacionalna neprofitna organizacija European Fairy Tale Route Association smještena u Collodiju u Italiji. Čini je mreža udruga u kulturi, fondacija i istraživačkih centara koji se bave bajkama, njihovim autorima i likovima, a koje su dio europskog književnog i kulturnog nasljeđa.

Svaka ruta predstavlja europske vrijednosti koje su zajedničke najmanje trima državama, a kao rezultat znanstvenog istraživanja multidisciplinarnog tima stručnjaka, oslikavanjem europske memorije, povijesti, baštine i identiteta doprinosi interpretaciji raznolikosti suvremene Europe. Kulturne rute u svom djelovanju provode temeljna načela Vijeća Europe: ljudska prava, demokraciju, kulturnu raznolikost i interkulturni dijalog.

Autor: HRT/Hina

“Ovim ćemo poglavljem još snažnije štititi kulturu, razmjenjivati ideje te poticati kreativnost kod ljudi s vlastitom interpretacijom kulturne raznolikosti! Ponosni smo što su Udruga i festival LegendFest sve vidljiviji na kulturnoj mapi Europe” – Udruga Val kulture

Dodaj svoj komentar