13. LegendFest u Pićnu. Tema: vjerovanja u bića koja imaju moć pretvaranja u životinje

Festival će kao i do sada, organizirati zagrebačka udruga Val kulture u suradnji sa lokalnim suorganizatorima –  Općinom Pićan te uz pomoć pokrovitelja koji svake godine podupiru ovu lijepu i tradicionalnu manifestaciju.

Bića koja se u narodnim vjerovanjima pretvaraju u životinje na sličan način, u sličnim okolnostima i sličnog su djelovanja. Riječ je prvenstveno o vješticama (štrigama), mòrama i krsnicima koji kao osobe žive i djeluju među drugim ljudima u određenoj zajednici i društvu i izgledaju kao normalni ljudi. Njima treba pridružiti i vukodlake, pokojnike koji su svojim karakteristikama i moćima da se pretvore u životinje neodvojivo vezani uz vještice i krsnike. Pored njih, moć uzimanja životinjskog lika imaju i druga natprirodna bića kao što si orko i macić, a primjeri spominju i obične ljude koji se u određenim okolnostima pretvaraju u životinje. Narod je od davnina pribjegavao objašnjavanju realnosti preko kodiranja i metafora, tako i u slučaju nadnaravnih bića. U narodnim vjerovanjima u bića, koja se pretvaraju u životinje, moguće je stoga pratiti kontinuitet, važnost i simboliku životinjskih likova.

Ovi primjeri samo su neka vjerovanja preobrazbe u životinjski modus, a ostala narodna vjerovanja iste tematike ne ćemo odmah otkriti te je na vama da ih upoznate, ove godine godine u Pićnu (Istra) na najkreativnijem festivalu legendi, mitova i priča.

Budite znatiželjni i upoznajte bogatstvo hrvatske nematerijalne baštine 28. i 29.07. 2018. na 13. LegendFestu u Pićnu. 

Dodaj svoj komentar