Prihvaćeni programi – LegendFest 2022

Stručni žiri festivala LegendFest odabrao je sljedeće programe za ovogodišnji festival “LegendFest” koji će se održati 30.07.2022. u Pićnu. (Istra)

PREDSTAVE:

 1. Kazalište Prijatelj – Hrvaske vile i vještice
 2. Margareta Peršić – Pripovjedna predstava Ples uz vjetar
 3. Teatar Naranča – predstava

SCENSKE IZVEDBE:

 1. LADA – multimedijska plesna predstava
 2. Margareta Peršić – Pripovjedno scenska izvedba – Pričom te zovem
 3. Zmaj z Učke gore – Interaktivno pričanje priča, Sanja Lađarević i Milan Medak
 4. Povijesna Udruga “KAŠTEL” – Inkvizicija Vještice Mare
 5. Žarko Plamenčić i leteće vatrice – žongliranje vatrom

KONCERTI:

 1. Koncert glazbene skupine VEJA
 2. GLAZBENI SASTAV PLET
 3. Božanski boj – audiovizualni performans u izvedbi “HORMONIKA BALKANIKA”

RADIONICE:

 1. Ukroti Pićanskoga zmaja – Izrada zmajeva – Ivana Miočić
 2. Radionica travama i izrada napitaka – Mokoš Velesova
 3. Napravi si svoj štrumient i pišći! – izrada istarskog tradicijskog glazbala – Marino Kranjec
 4. Mala škola čarobiranja – Monika Marinović
 5. Radionica Sveti trokut Perun ~Veles~ Mokoš – Tomislav Cvar
 6. Facepainting – Antonela i Lora

IZLOŽBE I SCENSKE INSTALACIJE:

 1. Likovna scenografija “Božanski boj” – Petar i August Popijač
 2. Izrada monumentalne skulpture od slame – Nikola Faler
 3. Izložba LegendFest

PREDAVANJA:

 1. STAROSLAVENSKA TOPOGRAFIJA PIĆNA I OKOLICE – Mirjan Rimanić – predavanje se neće održati zbog više sile!
 2. “Sveti trokut Perun ~Veles~ Mokoš” – Tomislav Cvar
 3. “Mentalitet i svakodnevni odnosi kroz prizmu narodnih predaja i legendi Pićanštine” – Kristijan Žgaljardić
 4. Vođena tura “Koracima Pićanske prošlosti” (Croatian & English) – Kristijan Žgaljardić

VIDEO:

 1. Top video – 15 godina LegendFesta

ANIMATORI:

      1. Antonela Šantek

IZLAGANJE NA ŠTANDOVIMA:

 1. Dražen Markotić Vega

 

Vidimo se uskoro na festivalu LegendFest! Za više detalja pratite nas na webu i Facebooku festivala!

Dodaj svoj komentar