Nastavak projekta LegendIN u Ozlju – kreativnog izražavanja za osobe s invaliditetom

LegendIN je projekt suradnje između Udruge Val Kulture (organizator LegendFesta, LegendArta i LegendExpa) i Udruge Zmaj Anđelko pomaže djeci (stvaranje i darivanje slikovnica za djecu u bolnicama u RH). Cilj LegendIN-a je aktivacija i uključivanje osoba sa invaliditetom u projekte kreativnog izražavanja i stvaranja za opće dobro.

Kroz radionicu se želi pružiti otkrivanje i učenje novih spoznaja djece i odraslih o sebi i svijetu koji nas okružuje, ponajprije kroz umjetnost, a s naglaskom na smanjenje izolacije osoba s invaliditetom te otvaranje vidika za daljnji osobni i profesionalni razvoj sudionika.

Udruga Val kulture i Udruga Zmaj Anđelko pomaže djeci (Goran Čučković, predsjednik Udruge) zajednički stvaraju projekt u cilju obogaćivanja baze kreativaca, OSI umjetnika, pomoću kojeg će se lakše probijati na tržištu kreativnog rada. Naime, Goran Čučković je i kreativni direktor LegendINa, koji od 2016. usprkos teškoj bolesti stvara i daruje slikovnice za djecu u bolnicama diljem lijepe naše. Do danas udruga je izradila i distribuirala 5 originalnih naslova u nakladi preko 15.000 primjeraka slikovnica i društvenih igara, zahvaljujući sponzorima i dobrim ljudima iz cijele Hrvatske.

LegendIN se nastavlja u OŠ Slava Raškaj u Ozlju, na kojem će se održati radionica stvaranja slikovnica. Sudionicima (VUNIĆIMA) će se otkriti tajne zanata, od ideje i pisanja, suradnje s lektorima, ilustratorima, grafičkim dizajnerima do tiska i distribucije.

Prva faza projekta će početi u ponedjeljak 12.11.2018. u 10:00h u OŠ Slava Raškaj, a sadržavati će:

– predstavljanje
– upoznavanje djece, njihovih talenata i mogucnosti
– upoznavanje djece s idejom stvaranja slikovnice
– objasnjavanje procesa proizvodnje
– odrediti literarnu i likovnu grupu polaznika
– podijeliti literarne zadatke
– podijeliti likovne zadatke

Krajnji cilj projekta je proizvesti 3000 slikovnica (made by Vunići) te ih pokloniti školarcima i pedijatrijskim odjelima svih bolničkih centara u Hrvatskoj.

Detalje o daljnjim fazama projekta donosimo uskoro, a do tada pratite web i društvene mreže festivala – https://www.facebook.com/legendfest/.

Dodaj svoj komentar